Żydowska Warszawa

bg-img

Październik 1942

Po Wielkiej Akcji w getcie szczątkowym przebywali „legalni”, skoszarowani pracownicy szopów oraz „dzicy” mieszkańcy. Oficjalnie jesienią 1942 roku w getcie przebywało około trzydziestu pięciu tysięcy osób, nieoficjalnie – ponad sześćdziesiąt tysięcy.

bg-img

Listopad 1942

W listopadzie 1942 roku reprezentanci organizacji żydowskich w getcie nawiązali kontakt z władzami polskiego podziemia, prosząc o dostarczenie broni.

bg-img

Grudzień 1942

2 grudnia 1942 roku uchwalono statut ŻOB, który w pierwszym punkcie głosił „Opór w wypadku dalszej akcji wysiedleńczej prowadzony pod hasłem »Nie damy ani jednego Żyda«”.

bg-img

Styczeń 1943

Żydzi mieszkający w getcie „oficjalnie” mieli obowiązek pracy w szopach, czyli niemieckich fabrykach i zakładach.

bg-img

Luty 1943

Osiem tysięcy dokumentów, składających się na drugą część archiwum Ringelbluma, żydowscy konspiratorzy z grupy „Oneg Szabat” ukryli w dwóch bańkach na mleko w piwnicy budynku przy Nowolipkach 68. Pierwszą część schowano w tym samym miejscu 3 sierpnia 1942 roku.

Procent ludności żydowskiej
  • październik '42
  • listopad '42
  • grudzień '42
  • styczeń '43
  • luty '43