Żydowska Warszawa

Materiały dla nauczycieli

Z myślą o nauczycielach, edukatorki i edukatorzy Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN opracowali scenariusze zajęć dla gimnazjum i liceum na podstawie komiksów poświęconych znanym postaciom żydowskiej Warszawy. Zachęcamy do odkrywania losów dziewięciorga bohaterów i bohaterek, którzy mieli istotny wpływ na społeczne i kulturalne życie stolicy - opowieści o nich dostępne są w części Historie i kreski. Scenariusze zajęć można pobrać poniżej.

GIMNAZJUM

Udostępniane scenariusze to propozycje zajęć wprowadzających do działań projektowych w gimnazjum na podstawie wybranych komiksów zamieszczonych na multiplatformie „Żydowska Warszawa”, poświęconych postaciom Pauliny Appenszlak, Marka Edelmana, Heleny Syrkus i Antoniego Słonimskiego.

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z historią Żydówek i Żydów polskich, zaproszenie do pogłębienia wiedzy na temat życia społeczno-kulturalnego w międzywojennej Polsce i historii żydowskiej Warszawy.

Praca z każdym komiksem pozwala ponadto zrealizować cele dodatkowe, np. pogłębić znajomość prasy międzywojnia, zrozumieć tragedię Zagłady, pogłębić znajomość historii Warszawy, jej architektury i sztuki, zapoznać się z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi języków żydowskich.  

komiks o Antonim Słonimskim

KOMIKS O HELENIE SYRKUS

KOMIKS O MARKU EDELMANIE

KOMIKS O PAULINIE APPENSZLAK
 

LICEUM

Udostępniane scenariusze to propozycje zajęć wprowadzających do działań projektowych w liceum na podstawie wybranych komiksów zamieszczonych na multiplatformie „Żydowska Warszawa”, poświęconych postaciom Pauliny Appenszlak, Marka Edelmana, Heleny Syrkus, Antoniego Słonimskiego i Emanuela Ringelbluma.

Celem zajęć jest zapoznanie uczniów z historią Żydówek i Żydów polskich, zaproszenie do pogłębienia wiedzy na temat życia społeczno-kulturalnego w międzywojennej Polsce i historii żydowskiej Warszawy.

Praca z każdym komiksem pozwala ponadto zrealizować cele dodatkowe, np. pogłębić znajomość prasy międzywojnia, zrozumieć tragedię Zagłady, pogłębić znajomość historii Warszawy, jej architektury i sztuki, zapoznać się z podstawowymi wiadomościami dotyczącymi języków żydowskich. 

KOMIKS O ANTONIM SŁONIMSKIM

KOMIKS O HELENIE SYRKUS

komiks o Emanuelu Ringelblumie

KOMIKS O MARKU EDELMANIE

KOMIKS O PAULINIE APPENSZLAK